Dzień Ogniskowicza

W porozumieniu z FICE postanowiono obchodzić co roku 21. marca Święto Dzieci Ulicy, które jednak nie zostało zaaprobowane przez wychowanków ognisk, wobec czego ustanowiono dla nich Dzień Ogniskowicza – święto kilkunastu tysięcy wychowanków tych placówek, podczas którego organizowane są festyny, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, dyskoteki, spotkania z władzami wszystkich szczebli itp. Ustanowiono Godność „Przyjaciel Dzieci Ulicy” oraz Medal Pamiątkowy „Przyjaciel Dzieci Ulicy”.