Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

W 1996 roku zorganizowane zostaje w Koninie pierwsze Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy. Następne odbywają się w Warszawie. Podczas II Forum (międzynarodowego z udziałem delegatów z 9 państw) przyjęto polską definicję dzieci ulicy.

Upowszechnia się hasło „Zróbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”, będące ważnym przesłaniem działalności KKWR.

Powołane zostaje Centrum Działalności Charytatywnej organizujące początkowo pomoc powodzianom, następnie dary rzeczowe dla dzieci biednych, głównie ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.