Klub Dyskusyjny KKWR i działalność wydawnicza

W 1994 roku rozpoczynają się spotkania Klubu Dyskusyjnego KKWR, podczas których omawiane są szczegółowo różne aspekty opieki nad dziećmi. Biorą w nich udział działacze KKWR i TPD oraz innych zapraszanych organizacji, jak również przedstawiciele zainteresowanych instytucji, ministerstw, świata nauki.  Sprawozdania z dyskusji są publikowane początkowo w specjalnym biuletynie, a później w „Naszym ANIMATORZE” wzbogaconym o artykuły, wywiady, reportaże. Od początku istnienia KKWR wychodzi również pismo „Ognisko” – ciekawa kronika wydarzeń i problemów związanych z działalnością ognisk. Pismo redagują dzieci i młodzież ze środowiskowych ognisk wychowawczych, pod kierunkiem Józefa Nowaka. Równocześnie zaczyna ukazywać się pismo naukowe pt. „Opieka – Wychowanie – Terapia”, którego redaktorem naczelnym jest do dziś prof. Lesław Pytka.