Powstanie grupy inicjatywnej oraz założeń działalności

Wiesław Kołak organizuje spotkanie grupy inicjatywnej, z udziałem kilku osób m.in. Leszka Gomółki – ówczesnego prezesa ZG TPD i prof. Lesława Pytki, która opracowuje założenia działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. W tym samym roku podczas obrad plenarnego zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zapada uchwała o afiliowaniu KKWR przy ZG TPD. W tym też czasie KKWR, zgodnie z ustaleniami władz TPD i FICE, podejmuje obowiązki Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych – FICE.