Zmiana finansowania skutkująca spadkiem jakości działania ognisk

Lata 1999–2005: po 15 latach działalności dorobek KKWR, czyli ogólnopolska sieć środowiskowych ognisk wychowawczych, zagrożony jest likwidacją, bowiem po wprowadzeniu reformy administracyjnej finansowanie ognisk zostało przekazane z kuratorium oświaty w gestię starostw bez zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na ich prowadzenie. Coraz mniejsze środki przeznaczane przez budżet państwa i samorządy spowodowały, że ogniska przestały realizować swoją funkcję profilaktyczno-resocjalizacyjną, stając się w dużej mierze przechowalniami dla dzieci. Zmniejsza się również liczba tych placówek: jeszcze niedawno było ich około 330 w kraju, teraz jest 270. Sytuacja ta określa plan działania na najbliższe lata: trzeba odbudować wybitnie efektywny system profilaktyczno-resocjalizacyjny KKWR oraz nadać mu nowa dynamikę, odpowiednio do wyzwań XXI wieku i obecności Polski w Unii Europejskiej.