Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku


Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR to zespół placówek prowadzonych przez partnerskie stowarzyszenia: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Do placówek tych należą m.in.:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
 • Dom Wczasów Dziecięcych
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
 • Żłobek „Wesoły Zakątek” (zobacz więcej: nowy żłobek w Serocku)

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR położone jest przy ul. Wyzwolenia 31, w zielonym zakątku Serocka, w bezpośredniej bliskości wód Zalewu Zegrzyńskiego.

Nasza baza lokalowa to:

 • budynek główny (zabytkowa willa Karola Bocka, łącznik, nowy budynek),
 • domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym,
 • drewniane domki pobytu letniego,
 • wielofunkcyjne boisko,
 • plac zabaw oraz mała architektura (miejsce na ognisko i grill).

W nowym pawilonie znajdują się stołówka, sala komputerowa, siłownia, duża sala konferencyjna na 100 osób oraz trzy małe sale szkoleniowe na 30 osób. Obiekt przystosowany jest do przebywania osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy i windę.

Centrum prowadzi całoroczną działalność dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą, terapeutyczną i rekreacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzięki atrakcyjnemu położeniu i bogatej ofercie Centrum pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Serocka i jego okolic.

Historia Integracyjnego Centrum w Serocku

Willa Karola Bocka (1967)
Willa Karola Bocka (1967)

Najstarszym budynkiem użytkowanym przez Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR jest willa z okresu międzywojennego, wybudowana przez serockiego lekarza i społecznika Konrada Bocka. Budynek ten pełnił ważną rolę w życiu mieszkańców Serocka i jego okolic. W latach powojennych mieścił się w nim Ośrodek Zdrowia. W latach 50. XX wieku funkcjonowała tu Powiatowa Izba Porodowa. Po przeniesieniu Ośrodka Zdrowia do nowej siedziby w murach willi Karola Bocka gościły dwie klasy Szkoły Podstawowej. W latach 1969-1986 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło tu Rodzinny Dom Dziecka.

W 1989 r. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zorganizował w tym budynku ognisko wychowawcze, przekształcone następnie w Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, który zapewniał codzienną opiekę dla około 50 dzieci. W latach 1994-95 na terenie dawnego ogrodu wybudowano domki na turnusy dla młodzieży z środowiskowych ognisk wychowawczych. W 2004 r. oddano do użytku nowy budynek, który pozwolił na rozszerzenie działalności Centrum.

Willa Karola Bocka (2014)
Willa Karola Bocka (2014)

W latach 2013-2014 dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zmodernizowano znaczną część infrastruktury. Rewitalizowano budynek zabytkowej willi, w której obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, wybudowano łącznik z nowym budynkiem oraz zmodernizowano plac zabaw i wielofunkcyjne boisko sportowe.

Więcej informacji na stronie www.integracjaserock.pl

 

 


Podziel się