Metodyka


Działalność metodyczna Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego przez cały – już niemal trzydziestoletni – okres jego aktywności, stanowiła jego element kluczowy. Wydawane były czasopisma, które zgromadziły wielu znakomitych autorów, takich jak prof. Lesław Pytka, redaktor naczelny „Opieki, Wychowania, Terapii”. W ośrodkach metodycznych organizowane były szkolenia, m.in. przygotowujące pedagogów do roli streetworkerów. Nasze publikacje wspierały studentów, pedagogów, wychowawców, były także cennym materiałem merytorycznym dla instytucji państwa odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Prezentujemy dziś Państwu ledwie fragment 30-letniej działalności KKWR, zapowiadając jednak, że w planach mamy cyfrową archiwizację wszelkich cennych publikacji, a także powrót do aktywnej działalności szkoleniowej.


Podziel się