„Dajmy dzieciom szansę. 15 lat Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego”


Wstęp

 

Książka „Dajmy dzieciom szansę” ukazuje się z okazji skromnego jubileuszu 15-lecia działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.

Celem Komitetu, który powstał w 1989 roku*, było organizowanie pomocy dzieciom z biednych i zaniedbanych środowisk; nie znajdującym w domach rodzinnych należytej opieki, szukającym zajęcia i towarzystwa na ulicy, gdzie łatwo o kontakt z narkotykami i grupami przestępczymi.

Poszukując skutecznych form pomocy dla dzieci ulicy, możliwości skierowania ich na właściwą drogę życiową, Komitet zaczął organizować, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, środowiskowe ogniska wychowawcze. W placówkach tych dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających zdolności, np. plastycznych, muzycznych, sportowych czy turystycznych, korzystają z dożywiania. Pozytywny wpływ ogniska wyraża się m.in. w tym, że wychowankowie szybko poprawiają wyniki w nauce i uzyskują w stu procentach promocję do wyższych klas. Wygaszana jest również potrzeba kierowania podopiecznych do domu dziecka czy innej placówki całodobowej. Realizowane jest hasło „Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”.

Z czasem zostały opracowane programy doskonalące i wspomagające prace ognisk, takie jak „Pedagog Rodzinny”, „Wychowawca Podwórkowy”, „Przyjaciel Dzieci Ulicy”, będące elementami spójnego systemu opiekuńczo-wychowawczego KKWR adresowanego nie tylko do dzieci, ale i do ich rodziców. Rezultaty uzyskane w ogniskach, pracujących według tego systemu, są imponujące. Wielu wychowanków określanych jest jako dzieci gorszych szans zdobyło średnie i wyższe wykształcenie oraz ułożyło sobie pomyślnie życie rodzinne i zawodowe. Tym większa szkoda, że trudności finansowe spowodowały w ostatnim czasie likwidację wielu ognisk lub ograniczenie ich działalności profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Komitet jednak, w trosce o dzieci i ich przyszłość, nie ustaje w poszukiwaniu sposobów odbudowania swojego sprawdzonego w praktyce systemu profilaktyczno-resocjalizującego.

Książka, którą prezentujemy, przedstawia dorobek i dokonania KKWR oraz jego ważną społeczną misję; a także, co wynika z treści zamieszczonych materiałów, wciąż aktualną potrzebę rozwijania działalności mającej na celu wyrównanie startu życiowego dzieci ulicy, dzieci gorszych szans.


* Zapoznaj się z historią KKWR

Podziel się