Nowy skład Zarządu KKWR i Komisji Rewizyjnej

KKWR Nowy zarząd wybranyW dniu 13.06.2018 r. podczas Zebrania Ogólnego KKWR, które było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, nasze stowarzyszenie wybrało nowy zarząd jednogłośną decyzją obecnych na zebraniu członków. Przedstawiamy nowo wybrany zarząd i komisję rewizyjną. Zostały one również zaktualizowane w zakładce zarząd.

Zarząd KKWR

Wiesław Kołak – przewodniczący
Henryk Zabrocki – wiceprzewodniczący
Grażyna Kalińska – skarbnik
Marzena Litwinek – sekretarz
Monika Jagodzińska – członek zarządu
Bartosz Zabrocki – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna

Henryk Romańczuk – przewodniczący
Krystyna Chowańska – członek
Anna Mrowińska – członek