Misja KKWR


Zmieniają się warunki, zmienia się także nasze społeczeństwo, problemy dzieci pozostają jednak wciąż podobne, dlatego misja KKWR-u od 1989 roku jest wciąż celem, nad którego realizacją pracujemy w całym kraju:

  • wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami w nauce, pomoc w odrabianiu lekcji, dzięki którym wychowankowie ognisk niemal w 100% uzyskują promocję do następnej klasy,
  • wychowanie w rodzinach biologicznych, które osiągalne jest dzięki objęciu opieką nie tylko dziecka, lecz także rodziców,
  • zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do całodobowych ośrodków takich jak domy poprawcze i domy dziecka,
  • zapobieganie demoralizacji, patologiom, wykluczeniu społecznemu dzieci,
  • zapewnienie miastom i gminom zaplecza w postaci dobrze funkcjonującej bazy ośrodków wsparcia dziennego.

Podziel się