Zarząd KKWR 

Wiesław Kołak
przewodniczący
Henryk Zabrocki
wiceprzewodniczący
Wojciech Ronatowicz
wiceprzewodniczący
Grażyna Kalińska
skarbnik
Marzena Litwinek
sekretarz
Monika Jagodzińska
członek
Bartosz Zabrocki
członek

Komisja rewizyjna

Henryk Romańczuk
przewodniczący
Krystyna Chowańska
członek
Anna Mrowińska
członek
,