Zjazd KKWR (13.06.2018)

W dniu 13 czerwca (środa) 2018 r. odbędzie się zjazd Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego w Warszawie.

Szczegółowe informacje podamy wkrótce, chcielibyśmy jednak już teraz zaprosić w imieniu Zarządu obecnych i przyszłych Członków KKWR-u do wzięcia udziału w zjeździe.

Przedstawione zostaną sprawozdania finansowe i merytoryczne, odbędzie się głosowanie nad proponowanymi zmianami w statucie, zarysujemy również i przedyskutujemy kierunki działania Komitetu w najbliższych latach (2018-2020).