Zmiana statutu KKWR

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się Zebranie członków KKWR, podczas którego przedstawiony, omówiony oraz zaakceptowany został projekt zmian statutu Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego. W chwili obecnej Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego czeka na przyjęcie zmiany statutu przez KRS. Gdy to nastąpi, zaktualizujemy nasz statut na podstronie Statut i sprawozdania.